Kalite Kontrol

Atel, kalite kontrol sürecine de büyük önem vermektedir. Bu süreç dört aşamada tamamlanır. Ayrıca yüksek kalite standartlarımızı sağlayacak prensiplerimiz, tüm çalışanlarımıza sürekli eğitimlerle benimsetilmektedir.