Politikamız

Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Politikası

• AR-GE çalışmalarına ağırlık vererek, insan sağlığına uygun ürünler geliştirmek,

• Yaralanma ve sağlık bozucu durumları önlemek adına gereken tüm önlemleri alarak sağlıklı bir iş ortamı sağlamak,

• Kaynakların kullanımına özen göstererek kirlenmenin önüne geçmek; doğal hayatı ve ekolojik değerleri korumak,

• Müşteri ve çalışanlarımızın mutluluğunu ilke edinmek,

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında eğitimler vermek ve sürekli iyileşme sağlamak,

• Yasal yükümlülükleri yerine getirmekle beraber çalışanlarımızın sosyal ve kültürel gelişimine destek olmak,

• Sektöründe öncü ve en iyisi olmak.